Základní škola, Brno, Palackého 68

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Vaše dítě v tomto školním roce ukončuje povinnou školní docházku, což je důvod proč Vám nabízíme několik rad, jak se zachovat při hledání optimálního studijního oboru pro Vaše dítě. Věříme, že Vám naše rady pomohou dobře vybrat školu, kterou bude Vaše dítě rádo navštěvovat a po jejím absolvování získá zajímavé zaměstnání.

 

 • Navštivte nejméně dvě školy

 • Na návštěvu školy, ať již v den otevřených dveří či individuálním

termínu, jděte v doprovodu svého dítěte

 • Připravte si seznam otázek, které Vás zajímají

 • Neuspokojte se s obecnými informacemi

 • Odpovědi požadujte po kompetentním pracovníku školy

 • Pokud je to možné podívejte se do výuky

 

 

Údaje, které by jste měli od školy požadovat:

 

 • z čeho se skládají přijímací zkoušky

 • jaká je šance na přijetí

 • je škola připojena na internet

 • využití výpočetní techniky při výuce

 • jak je škola vybavena pro výuku odborných předmětů

 • jak a kde bude zajištěna praxe

 • jaké jsou formy spolupráce školy se zaměstnavateli

 • jestli na škole studují žáci se zdravotním postižením

 • jak škola přistupuje k žákům s poruchami učení

 • jaké procento absolventů je evid¨

 • váno na úřadu práce

 • jaká je perspektiva oboru, na který se dítě hlásí

 • jak škola řeší problémy s drogami nebo šikanou

 

 

Webové stránky, na kterých naleznete informace ohledně volby dalšího vzdělávání vašeho dítěte.

 

www.qwo.cz, www.istp.cz, www.mvcr.cz, www.jmskoly.cz, www.msmt.czwww.portal.mpsv.cz (v sekci „pro občany“)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode