Základní škola, Brno, Palackého 68

Kontakty a náplň

 

Konzultační hodiny Školního poradenského pracoviště jsou

každé úterý 14:00 – 16:00.

Chcete-li nás navštívit mimo konzultační hodiny, domluvte si předem schůzku.

 

 

Mgr. Věra Piňosová – výchovná poradkyně

- řešení výchovných problémů, kariérové poradenství, podpora talentovaných žáků, předcházení studijnímu selhání, individuální a skupinová péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (např. dyslexie, dysortografie, aj.), spolupráce s učiteli, rodiči a dalšími odborníky při vytváření podmínek pro úspěšné vzdělávání dítěte, vedení rodičovské skupiny

tel.: 549 211 478, e-mail: VeraPinosova@seznam.cz

 

Mgr. Aleš Šmídek – školní metodik prevence

- poradenství žákům, rodičům a pedagogům v oblasti prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek, sebepoškozování, sexuální zneužívání, vandalismus, projevy rasismu a xenofobie)

tel.: 549 211 478, e-mail: ales.smidek@volny.cz

 

Mgr. Tereza Vlčková – školní psycholožka

- individuální konzultace pro děti, rodiče a pedagogy (výchovné, vztahové a jiné problémy); krizová intervence (jednorázová psychická podpora ve stresujících momentech); skupinová práce se třídou (prevence šikany, podpora zdravé komunikace); profesní poradenství, specializované programy pro vybrané děti (komunikace, relaxace), vedení rodičovské skupiny

tel.: 549 211 478, e-mail: tereza.vlckova@centrum.cz, psychoschranka@centrum.cz

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode