Základní škola, Brno, Palackého 68

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

Školní poradenské pracoviště vzniklo na naší škole v září roku 2005. Jeho cílem je poradenská podpora žáků, rodičů i pedagogů. Činnost Školního poradenského pracoviště je financována z Evropského sociálního fondu, realizátorem projektu je Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR. V prvních třech letech fungování bylo ŠPP podporováno projektem VIP-kariéra, od června 2009 se jedná o projekt Rozvoj školních poradenských pracovišť.

Projekt Rozvoj školních poradenských pracovišť je zaměřen především na poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče v oblasti rizikového chování, na přístupy k řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany, agresivního chování, znevýhodnění ve vztahu ke vzdělávání a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

 

 

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode